1. Nutarymas dėl federacijos rinktinės narių atrankos kriterijų

1.1. Unifight rinktinė

1.2. Nutarymas dėl Lietuvos universalios kovo federacijos rinktinės

2. Federacijos rinktinės narių atrankos kriterijai
3. Į tarptautines sporto varžybas deleguoti sportininkai
4. Federacijos 2018 m. biudžetas
5. Etikos kodeksas
6. Unifight saugos nuostatai
7. Strateginis veiklos planas
8. 2019 m. didelio meistriškumo programa
9. Drausmės taisyklės